การแพร่กระจายของเนื้อร้ายโดยการหยุดโปรตีเอส

เซลล์ชนิดเดียวกันนี้มักจะเพิ่มขึ้นภายในเนื้องอก melanoma และสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของเนื้องอก จากการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้โครงการปัจจุบันได้รับการออกแบบเพื่อตรวจสอบว่า tPA อาจมีบทบาทอย่างไรในการเป็นมะเร็งผิวหนัง เมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปพวกเขาใช้โปรตีเอสเพื่อตัดผ่านเมทริกซ์ของกลุ่มโปรตีนที่มีเซลล์ที่มีสุขภาพดีไว้ในสถานที่

เมื่อเซลล์มะเร็งมาถึงส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและเริ่มก่อตัวเป็นเนื้องอกใหม่พวกเขาสร้างเซลล์ที่อยู่ใกล้ ๆ เพื่อสร้างช่องหรือสนับสนุนบ้านของตัวเอง นักวิจัยทางคลินิกพยายามที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเนื้อร้ายโดยการหยุดโปรตีเอส อย่างไรก็ตามการปิดกั้น proteases ทั้งหมดทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ไม่มีการรักษาด้วยโรคมะเร็งด้วย protease ได้ประสบความสำเร็จในการทดลองทางคลินิก วิสัยทัศน์ของเราคือการบำบัดโรคมะเร็งที่เฉพาะป้องกันการปฏิสัมพันธ์ของ LRP1 และ tPA เพื่อให้เฉพาะผลกระทบ metastasis ของโปรตีเอสที่จะหยุดความเข้าใจที่ดีขึ้นของการโต้ตอบที่เฉพาะเจาะจงของ LRP1