ต้นกำเนิดประสาทในการพัฒนาสมอง

กลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยคุมะโมะโตะประเทศญี่ปุ่นได้ค้นพบกลไกเกี่ยวกับระบบประสาทแบบใหม่ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาสมอง โดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการตรวจหาโปรตีนร่องรอยในสิ่งมีชีวิตพวกเขาพบว่าโปรตีนใหม่ชื่อ Matrin-3 มีหน้าที่ในการกำหนดชะตากรรมของเซลล์ต้นกำเนิดประสาท การขาดโปรตีนนี้ทำให้เกิดความแตกต่างของเซลล์

ต้นกำเนิดประสาทในเซลล์ประสาทซึ่งส่งผลให้เกิดการล่มสลายของโครงสร้างสมอง เป็นที่ชัดเจนว่า Matrin-3 มีความสำคัญต่อการบำรุงรักษาเซลล์ต้นกำเนิดประสาทในการพัฒนาสมอง เซลล์ต้นกำเนิดประสาทมีความสามารถในการแยกความแตกต่างของเซลล์ประสาทประเภทต่างๆและสามารถทำซ้ำได้เองในสภาวะที่ไม่แตกต่างกัน